Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2013

babooshka
babooshka
5341 75c5
Reposted frompannanna pannanna viadogs dogs
babooshka
7019 e434
Reposted fromrisky risky viasweetchocolate sweetchocolate
babooshka

Fili and Kili. At your service.
Reposted fromaonorinjin aonorinjin viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
babooshka
babooshka
6119 d9d6 500
Reposted fromgourou gourou viathedogs thedogs
babooshka
9249 265a
Reposted fromapfelstrudl apfelstrudl viadogs dogs
babooshka
1697 28ca
Reposted frommorgai morgai viaDisneyPrincesses DisneyPrincesses
babooshka
1665 24fa 500
Reposted frommorgai morgai viaDisneyPrincesses DisneyPrincesses
babooshka
0337 65a7

January 12 2013

babooshka
uszyta ze słów
zapięta na guzik
tęsknota – przywarła ciasno
— H. Poświatowska, ***
Reposted fromcountingme countingme viawstan wstan
babooshka
REKTOR
Przeskakuje najwyższe budynki za jednym zamachem
Jest silniejszy od lokomotywy
Jest szybszy od pocisku
Chodzi po wodzie
Rozmawia z bogiem
PROREKTOR
Przeskakuje niskie budynki za jednym zamachem
Jest silniejszy od lokomotywy parowej
Czasami dogania pocisk
Chodzi po wodzie gdy morze jest spokojne
Rozmawia z bogiem, jeżeli otrzyma specjalne pozwolenie
DZIEKAN
Przeskakuje niskie budynki z rozbiegu i o tyczce
Jest prawie tak silny jak lokomotywa parowa
Potrafi strzelać z pistoletu
Chodzi po wodzie na krytym basenie
Czasami bóg zwraca się do niego
PRODZIEKAN
Ledwo przeskakuje budkę portiera
Przegrywa z lokomotywa
Czasami może trzymać bron bez obawy o samookaleczenie
Bardzo dobrze pływa
Rozmawia ze zwierzętami
PROFESOR
Odbija się na ścianach próbując przeskoczyć jakikolwiek budynek
Może zostać przejechany przez lokomotywę
Nie dostaje amunicji
Pływa pieskiem
Mówi do ścian
DOKTOR
Wbiega do budynków
Rozpoznaje lokomotywę dwa na trzy razy
Moczy się pistoletem na wodę
Utrzymuje się na wodzie tylko dzięki kamizelce ratowniczej
Bełkocze do siebie
PANI Z DZIEKANATU
Podnosi budynki i przechodzi pod nimi
Zwala lokomotywę z torów
Łapie pocisk zębami i go rozgryza
Zamraża wodę jednym spojrzeniem ...
...Jest bogiem
Reposted fromadhara adhara viaradioglowy radioglowy
babooshka
babooshka
1011 0225
Reposted frombeyooonce beyooonce
babooshka
4525 422d
Reposted fromigafiga igafiga viashampain shampain
babooshka
9028 a637 500
Reposted frommisswindy misswindy viashampain shampain
babooshka
2795 d0c0
Reposted fromirmelin irmelin viaarrives arrives
babooshka
5136 2e8a
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viawstan wstan
babooshka
7939 ad04
Reposted fromtwice twice viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
babooshka
5077 05b2
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viamoviesss moviesss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl